Hur många arter är egentligen den brunsidiga cettian?

2018-12-13

Brunsidig cettia Horornis fortipes davidianus från Henan, östra Kina. Foto: Shuaishuai Xu.

Den brunsidiga cettian (Horornis fortipes) är en liten, oansenlig, huvudsakligen brunaktig fågel som förekommer i bergsområden från norra Pakistan till östra Kina och norra Vietnam och Laos. Hanens sång är emellertid anmärkningsvärd: en utdragen entonig vissling som avslutas med två eller tre korta snärtiga visslingar. Sången upprepas med långa pauser.

Forskare från Kina och Uppsala universitet har analyserat DNA, ljud och utseende från stora delar av artens utbredningsområde. Studien identifierade tre olika populationer på asiatiska fastlandet som har varit åtskilda i ungefär en till två miljoner år. Detta skulle kunna tolkas som att de bör betraktas som tre olika arter. En fjärde urskiljbar population finns endast på ön Taiwan, som koloniserade för högst 400 000 år sedan.

Hypotesen att det rör sig om tre olika arter motsägs emellertid av att sångerna är oerhört lika inom hela det stora utbredningsområdet. Närbesläktade fågelarter har som regel olika sånger. Dessutom är skillnaderna i utseende mycket subtila. Författarna drar därför slutsatsen att de olika populationerna av brunsidig cettia befinner sig i de tidiga stadierna av artbildningsprocessen. Om de inte dör ut eller ”sammansmälter” genom hybridisering kommer de sannolikt med tiden att utvecklas till olika arter.

Lyssna på den Brunsidiga cettian.

Artikel:

Wei, C., Dong, L., Li, S.-H., Alström, P., Liu, Y., Xia, C., Yao, C.-T., Zhang, Y. 2019. From the Himalayas to a continental island: Integrative species delimitation in the Brownish-flanked Bush Warbler Horornis fortipes complex. Molecular Phylogenetics and Evolution (https://doi.org/10.1016/j.ympev.2018.10.009)

Fritt tillgänglig till 190125 via https://authors.elsevier.com/a/1YAnt3m3nMuJ2D

Kontact:

Prof. Per Alström
per.alstrom@ebc.uu.se

Nyheter från institutionen för ekologi och genetik

Senast uppdaterad: 2022-04-30