Professor Lars Tranvik får medalj för framstående vetenskapliga bidrag till limnologin

2018-05-25

Det internationella limnologiska sällskapet SIL kommer att ge Einar Naumann-August Thienemann-medaljen till professor Lars Tranvik för framstående vetenskapliga bidrag till limnologin. Detta kommer att ske vid den årliga SIL-konferensen i Nanjing. Enligt SIL är medaljen det största internationella priset som kan fås inom limnologin. Detta speglar de prestationer som gjorts av tidigare och nuvarande medarbetare på forskningsprogrammet för limnologi vid Institutionen för Ekologi och Genetik.

Nyheter från institutionen för ekologi och genetik

Senast uppdaterad: 2022-04-30