Thuréus-pris till Lars Tranvik

2015-09-01

Kungl. Vetenskaps-Societeten delar idag vid en ceremoni i Museum Gustavianum i Uppsala ut sitt Thuréus-pris i naturalhistorisk-medicinska klassen till professor Lars Tranvik vid institutionen för ekologi och genetik, Uppsala universitet.  

Lars Tranvik får Thuréus-priset ”för hans biogeokemiska forskning som gett en ny bild av kolets kretslopp via sjöar och vattendrag, och dess betydelse för i samband med klimatförändringar”.

Lars Tranvik är sedan 1999 professor i limnologi vid Uppsala universitet, där han på ett mycket framgångsrikt sätt återuppbyggt en världsledande limnologisk forskningsenhet. Tranvik åtnjuter ett mycket stort kollegialt förtroende såväl internationellt som nationellt och lokalt. Han anlitas flitigt för tyngre utvärderingsuppdrag kring anläggningar och forskningsfält. Han är ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien, ordförande för den vetenskapliga kommitté som beslutar kring Stockholm Water Prize och har varit forskarrepresentant i styrelsen för forskningsrådet FORMAS. 

Nyheter från institutionen för ekologi och genetik