Julia Tavares tilldelats stipendium från Kung Carl XVI Gustafs 50-åriga stiftelse för vetenskap, teknik och miljö

2023-05-03

Dr Julia Tavares, postdoktor vid Uppsala universitet, Institutet för ekologi och genetik, växtekologi och evolution, har tilldelats ett stipendium från Kung Carl XVI Gustafs 50-åriga stiftelse för vetenskap, teknik och miljö för ett projekt med titeln "Fysiologiska egenskaper hos träd i Amazonas våtmarker och konsekvenser för klimatförändringar.”

Dr Julia Tavares
Dr Julia Tavares fick ta emot stipendium av Kungen för forskning om ”Klimatförändringens effekter på Amazonas översvämningsskogar”. Foto: Jonas Borg

Julia leder för närvarande ett forskningsprojekt finansierat av National Geographic Society, som undersöker hur Amazonas mindre kända flodslätterskogar påverkas av pågående klimatförändringar och mänsklig påverkan. Hon ledde nyligen en fältkampanj under regnperioden i Amazonas våtmarker, där hon för första gången mätte fysiologiska egenskaper hos våtmarksträd. Julia kommer att använda stipendiet för att resa tillbaka till Amazonas och genomföra en kompletterande fältkampanj under torrperioden, vilket är en viktigt steg för att kunna förutsäga översvämningsskogarnas reaktioner på klimatförändringen Julias arbete innebär också samarbete med brasilianska kollegor, vilket kommer att stärka kopplingarna mellan svenska och brasilianska forskningsinstitutioner. Priset kommer att delas ut av Hans Majestät Kungen vid en mottagning på Kungliga slottet den 29 maj.

Amazonfloden
Amazonfloden. Foto: Francisco Diniz

Julia ledde också en studie som nyligen publicerades i Nature. Denna forskning identifierade regioner i Amazonasskogen som är mest utsatta för torrare förhållanden och att olika Amazonasskogar har olika förmåga att hantera förändringar i klimatet och framtida torka. Forskningen visade också att trädens fysiologiska egenskaper är relaterade till kolbalansen i Amazonas skogar. Denna studie är ett resultat av Julias doktorsavhandling vid University of Leeds och ett samarbete mellan 80 forskare från Sydamerika och Europa.

Baldakinen av Amazonas skogen i Peru. Foto: Francisco Diniz

Nyheter från institutionen för ekologi och genetik

Senast uppdaterad: 2022-04-30