Konferens: SCAPE 2022 (Scandinavian Association for Pollination Ecology)

2022-07-07

Konferensen SCAPE 2022 kommer att gå av stapeln 13-16 oktober 2022 på Gimo Herrgård.

SCAPE (Scandinavian Association for Pollination Ecology) står värd för en internationell årlig konferens som riktar sig till forskare i pollinationsbiologi. I år arrangeras den av Uppsala universitet.

Intresserade kan redan nu registrera sig och skicka in ett abstract, se vidare på konferensens hemsida: https://www.ieg.uu.se/vaxtekologi/scape-2022

Nyheter från institutionen för ekologi och genetik

Senast uppdaterad: 2022-04-30