Utbildning

Vi ansvarar för en av inriktningarna inom masterutbildningen i biologi: Ekosystem och akvatisk ekologi. Specialiseringen innebär ett år av kurser, följt av ett masterarbete som kan genomföras vid någon av våra forskargrupper. Det finns stora möjligheter att utforma arbetet utifrån dina egna intressen!

Internet/kvällskurser på deltid, grundläggande nivå:

Vattenvård, 10 hp

Östersjöns miljö, 10 hp

Akvatisk ekologi – från sjö till hav, 5 hp (fortbildningskurs för lärare) 

Kurser på grundnivå (avsedda för Kandidatexamen):

Ekologi och populationsgenetik, 15 hp (delavsnitt med systemekologi och fältkurs)

Organismernas evolution och mångfald, 15 hp

Mikroorganismernas liv och interaktioner, 5 hp

Limnologi, 15 hp

Kurser på avancerad nivå (avsedda för Masterexamen):

Limnologi D, 15 hp

Tillämpad ekosystemekologi, 15 hp

Biodiversitet och ekosystemens funktion 15 hp

Ekosystem i antropocen 15 hp

Populations- och samhällsekologi, 15 hp

Lärare från Limnologi är också involverade i flera kurser inom Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik

Examensarbeten, forskningspraktik
På vår avdelning har du möjlighet att göra oberoende forskningsprojekt inom flera områden, inklusive fiskekologi, biogeokemisk cykling och mikrobiell ekologi samt landskap och vattenbevarande. Du kan också följa kursen Forskningsträning i biologi, där du deltar i en av våra forskargruppers dagliga aktiviteter, inklusive lab/fältarbete, seminarier etc. Du är välkommen att kontakta någon av oss för att fråga om tillgängliga projekt eller diskutera din egna idéer med potentiella handledare. Se våra forskningsgrupper och våra forskare vid avdelningen.

För mer information om Examensarbeten, se IBGs hemsida eller kontakta koordinatorn för examensarbeten Richard Svanbäck.

All utbildning i biologi på grundnivå vid Uppsala universitet administreras av Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG). För mer detaljerad information om biologistudier vid Uppsala universitet i allmänhet, se IBG: s webbplats.

Senast uppdaterad: 2022-04-25