Nya rön kring algblomning i bruna sjöar

Brunfärgningen av sjöar i den boreala zonen, en del av den tempererade zonen och i vilken Sverige ligger, ökar på grund av ökade halter av kol och järn. Forskare antar att den ökade bruna färgen gör att sjöarna släpper ut mer koldioxid till atmosfären. Ökningen i färg kan också påverka blomningen av algen Gubbslem, (Gonyostomum semen), en besvärlig alg vars förekomst har ökat i samma takt som ökningen i färg och i samma slags sjöar som också blivit brunare. Den här typen av algblomning har inte studerats i samma utsträckning som till exempel blomning av cyanobakterier (blågröna alger) och därför är kunskapen om orsaker och konsekvenser bristfällig.

Forskare vid Avdelningen för Limnologi vid Uppsala Universitet har gjort en statistisk genomgång av 95 svenska sjöar som stäckte sig över fem år. De fann att förekomsten av G. semen var större i bruna sjöar, något forskarna förväntade sig, men de fann också en överraskande stark koppling mellan G. semen och järnkoncentrationen i sjöar. Kopplingen till halten kol var mycket svagare. Nu vill forskarna gå vidare med att undersöka konsekvenserna för ekosystemen i sjöar om de blir brunare på grund av en ökad koncentration av järn. Forskarna tror att den ökade mängden fotosyntetiserande organismer i sjöarna gör att de kan bli sänkor istället för källor till ökad koldioxid i atmosfären. Den påverkan som sjöar med hög järnkoncentration har på utsläpp av koldioxid kan därför vara motsatt den påverkan sjöar med hög halt av kol har. Resultaten publicerades i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports.

Studien: Lebret et al, High abundances of the nuisance raphidophyte Gonyostomum semen in brown water lakes are associated with high concentrations of iron, Scientific Reports, Volume 8, Article number: 13463 (2018). Länk: https://doi.org/10.1038/s41598-018-31892-7