Global uppvärmning kan göra tusentals svenska sjöar isfria om vintern

Ny forskning visar att ungefär 35 300 sjöar på norra halvklotet skulle bli isfria hela året om den globala medeltemperaturen ökar med 2 grader. Denna siffra stiger till 230 400 isfria sjöar om den globala uppvärmningen når 8 grader. Globalt sett är siffran alarmerande då mellan 394 och 656 miljoner personer i fler än 50 länder kan komma att påverkas av isfria sjöar vid en global uppvärmning mellan 2 och 8 grader.

Enligt studien som genomfördes av forskare från Kanada, USA, England, Tyskland och Sverige kommer tusentals sjöar som ligger i södra Sverige blir helt isfria om uppvärmningen når över 3 grader. ”Vi är vana att Sveriges stora sjöar som Vättern och Vänern inte fryser varje år men isfria sjöar på vintern kan nu alltså bli en allt vanligare syn”, konstaterar Gesa Weyhenmeyer från inst. för ekologi och genetik. Det är dock inte bara det visuella intrycket av våra sjöar som skulle förändras. I de nordiska länderna är en del av den kulturella identiteten kopplad till snö och is där pimpelfiske och att kunna åka långfärdsskridskor är uppskattade utomhusaktiviteter. Dessutom ändras de ekologiska förhållandena om sjöarna inte längre fryser om vintern. Mest påtaglig blir en förlängd växtsäsong med en ökad tillväxt av alger som följd. Även transporten av närsalter och löst organisk kol till sjöarna ökar och kan leda till försämring av vattenkvalitén. Därmed påverkas också kvalitén på råvatten som tas från sjöar och som sedan används som dricksvatten.

Läs hela studien här. eller en populärvetenskaplig version från National Geographic.