Mikrobiell ekologi


Mikroorganismer är de rikligast förekommande organismerna på jorden och de spelar nyckeroller i kolets och näringsämnenas kretslopp. Vi vet dock väldigt lite om vilka mikroorganismer som finns i akvatiska miljöer, var och när man kan hitta dem, samt deras förmågor och betydelse för ekosystemens funktionalitet. Vi försöker fylla dessa kunskapsluckor med hjälp forskning inom två stora områden:

(1) Mikroorganismers mångfald och och roll i ekosystems funktion och stabilitet.

(2) Mikroorganismers biogeografi, artbildning och anpassning.