Att minimera klimatavtrycket vid restaureringar av vattendrag (CLIMIPHY)

Foto av en sjö med gräss från Evelina Eklund

Syftet med det här projektet är att skapa ny kunskap som ger avnämare möjligheten att restaurera vattendrag på ett sätt som gynnar biologisk mångfald och vattenkvalitet, med ett så litet klimatavtryck som möjligt. Projektet finansieras av Formas under perioden 2024-2028.

Senast uppdaterad: 2023-09-25