Color of Water (CoW)

CoW är en stark forskningsmiljö som stöds av Forskningsrådet (FORMAS)

Den förväntat största förändringen i vattenkvalitet i svenska sjöar till följd av klimatförändringarna är ökande halter av tillrinnande löst organiskt kol (DOC) från land, men miljöövervakningen är dåligt utvecklad för denna parameter. Ökande och förändrad DOC ger stora problem för dricksvattenproduktionen. DOC har också stor effekt på sjöarnas roll i kolkretsloppet, inklusive växthusgasavgång och kolfastlägging i sedimenten. Denna starka forskningsmiljö kommer att :

  1. utveckla övervakningen av DOC med hjälp av fjärranalys och en effektiv fluorescensspektroskopisk metod, i samarbete med ansvariga för den nationella miljöövervakningen
  2. utveckla metoder för förbättrad dricksvattenrening vid förhöjd DOC och ändrad DOC-sammansättning, i samarbete med några av landets största dricksvattenproducenter,
  3. fastställa DOCs roll i kolkretsloppet i regional skala, och
  4. ge förutsägelser av DOCs kvantitet och kvalitet i framtida klimat.

Resultaten förväntas ha betydelse för:

  1. säker dricksvattenförsörjning i Sverige och andra boreala områden med liknande förväntad klimatutveckling,
  2. för korrekta uppskattningar av inlandsvattnens roll i kolkretsloppet.