Biogeokemi

Vi studerar omsättningen av energi och material i inlandsvatten, från molekyler och mikrober till hela biosfären. Ett centralt element i vår forskning är kopplingen mellan inlandsvatten och det omgivande landskapet, samt med atmosfären.

Många studier kretsar kring organiskt material: i vilken utsträckning kan mikrober bryta ner organiskt material till koldioxid eller metan, och varför? Under vilka omständigheter kan organiskt material undgå mikrobiella attacker? Vi studerar både löst organiskt material i vattnet och partikulärt organiskt material i sedimenten, inte bara i inlandsvatten utan även i havet och på land. Vi angriper dessa frågor genom experiment, både på mikroskala och i mesokosmer, genom fältstudier, samt genom analyser av regionala och globala data.

Biogeokemiska flöden i ekosystem är känsliga för klimatförändringar. Vi undersöker därför även hur klimatförändringar påverkar sjöekosystem. Till detta använder vi dynamiska modeller, som länkas ihop med klimatmodellerna. Vår långa tidsserie av mätdata från sjön Erken är central för de flesta modelleringsstudierna.

Forskningsledare
Dolly Kothawala
Don Pierson
Sebastian Sobek
Lars Tranvik
Gesa Weyhenmeyer

Senast uppdaterad: 2022-04-26