Akvatiska samhällen och populationer

I vår forskning försöker vi förstå de mekanismer och processer som är viktiga för strukturen, biodiversiteten och funktionen i akvatiska samhällen. Vi forskar enligt två huvudlinjer: i) betydelsen av konsument-resursinteraktioner för struktur och funktion i akvatiska samhällen och ii) de anpassningar dessa ger upphov till. Vi använder olika arter av sötvattensorganismer för att studera effekter i födokedjor från basresurser på toppkonsumenter och från toppkonsumenter till basresurser, vilka påverkar interaktioner mellan arter både lokalt och mellan olika livsmiljöer. Framför allt undersöker vi hur rovfiskar kan koppla ihop skilda födovävar genom att söka efter föda i både strandnära och djupare områden i sjöar. En stor del av vår forskning ägnas åt de anpassningar som orsakas av interaktioner mellan arter, påverkan av främmande arter och förändringar i den yttre miljön. Fiskar regerar kraftigt på temperaturförändringar och sådana effekter gör att vi kan undersöka den funktionella rollen hos fiskar i födovävar när klimatet förändras. I forskningen använder vi en rad olika modeller, experiment och fältstudier. Mer information om enskilda forskningsprojekt finns på de personliga hemsidorna.

Forskningsledare
Peter Eklöv

Senast uppdaterad: 2022-04-25