Limnologi

Limnologi är en ekologisk vetenskap som omfattar inlandsvattnens ekosystem inklusive samhällen, populationer och biogeokemiska processer och mikroorganismer såväl som större organismer. De fenomen som studeras har relevans för akvatiska ekosystem, men är även viktiga delar i förståelsen för ekologi och evolution. Ämnet omfattar grundvetenskapliga frågeställningar och forskning med relevans för miljö- och naturvård.