Limnologi

Avdelningen för limnologi bedriver forskning och undervisning inom ämnet limnologi, läran om inlandsvatten.

Läs mer om vår avdelning, fältstationen Erken och vårt nyhetsbrev.

Mer information på engelska

Forskargrupper

Limnologi är en ekologisk vetenskap som omfattar inlandsvattnens ekosystem inklusive samhällen, populationer och biogeokemiska processer och mikroorganismer såväl som större organismer. De fenomen som studeras har relevans för akvatiska ekosystem, men är även viktiga delar i förståelsen för ekologi och evolution. Ämnet omfattar grundvetenskapliga frågeställningar och forskning med relevans för miljö- och naturvård.

Vi har tre större forskargrupper, med en väsentlig grad av överlappning och samarbete.

Erkenlaboratoriet

Erkenlaboratoriet är en underenhet till limnologiska avdelningen. Erkenlaboratoriet etablerades formellt 1946 med öppnandet av laborationsverksamhet i Kallvikstorpet. Det skedde på initiativ av Wilhelm Rodhe, som senare blev den första professorn i limnologi vid Uppsala Universitet. Fältstationen har alltsedan 1940-talet fungerat som en kombinerad forskningsstation och kursgård för forskare och studenter vid Uppsala Universitet. Idag är det fortfarande ett stort användningsområde, men här bedrivs också kemiska vattenanalyser och inte minst undervisning av skolklasser!

Senast uppdaterad: 2022-06-28