Half-time seminar: Variation of tropical tree wood anatomy and relation to hydraulic strategies across environmental gradients

  • Datum: –14.00
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum Room 1003
  • Föreläsare: Sam Farrar
  • Kontaktperson: Bob Muscarella
  • Halvtidsseminarium