Frontiers in Ecology and Evolution

  • Datum:
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum Lindahlsalen
  • Föreläsare: Rui Borges, University of Veterinary Medicine, Vienna, Austria
  • Arrangör: IEG
  • Kontaktperson: Carina Farah Mugal
  • Seminarium