Frontiers in Ecology and Evolution

  • Datum:
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum Lindahlsalen
  • Föreläsare: Bala Chaudhary, DePaul University, Chicago, USA
  • Arrangör: IEG
  • Kontaktperson: Anna Rosling
  • Seminarium

Title: Trait-based aerial dispersal of arbuscular mycorrhizal fungi