Frontier seminar in Ecology and Evolution

  • Datum: –15.00
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum Lindahlsalen
  • Föreläsare: Tomas Roslin, Dept of Ecology, SLU
  • Arrangör: IEG
  • Kontaktperson: Anssi Laurila
  • Seminarium