Frontier seminar in Ecology and Evolution

  • Datum: –15.00
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum Lindahlsalen
  • Föreläsare: Elvira Hörandl, University of Göttingen
  • Arrangör: IEG
  • Kontaktperson: Sophie Karrenberg
  • Seminarium