Frontiers in Ecology and Evolution

  • Datum:
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum Lindahlsalen
  • Föreläsare: Mark Blaxter (University of Edinburgh, UK)
  • Arrangör: IEG
  • Kontaktperson: Elina Immonen
  • Seminarium