Frontiers in Ecology and Evolution

  • Datum: –15.00
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum Lindahlsalen
  • Föreläsare: John Kelly (The University of Kansas, US)
  • Kontaktperson: Elina Immonen
  • Föreläsning

"The question of variation"

Tuesday, 20 March 2pm, LINDAHLSALEN
Speaker: John Kelly  (The University of Kansas, US)
Title: The question of variation
Host: Sylvain Glemin