Frontiers in Ecology and Evolution

  • Datum: –15.00
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum Lindahlsalen
  • Föreläsare: Caroline Isaksson (Lund University)
  • Kontaktperson: Elina Immonen
  • Föreläsning

“Urbanization: Its challenges and possibilities for birds”

Tuesday, 6 March 2pm, LINDAHLSALEN

Speaker: Caroline Isakkson (Lund University)

Title: Urbanization: Its challenges and possibilities for birds

Host: Germán Orizaola