Frontiers in Ecology and Evolution

  • Datum: –15.00
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum Lindahlsalen
  • Föreläsare: Rhonda Snook
  • Kontaktperson: Elina Immonen
  • Föreläsning

Sex-specific responses to experimental sexual selection

Tuesday, 20 February 2pm, LINDAHLSALEN

Speaker: Rhonda Snook (Stockholm University, Sweden)

Title:  Sex-specific responses to experimental sexual selection

Host: Elina Immonen