Mini-symposium med hedersdoktor Gene E. Likens

  • Datum: –17.00
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum Friessalen
  • Föreläsare: Lars Tranvik, Gene Likens, Lars Hedin, Emily Bernhardt, Daniel Conley, Carl Folke
  • Kontaktperson: Sebastian Sobek
  • Seminarium

I januari 2018 får professor Gene Likens ta emot sin hedersdoktorstitel från Uppsala universitet. För att fira hans framstående bidrag till forskning inom ekologi och biokemi anordnas ett öppet mini-symposium där Gene Likens själv medverkar.

Professor Gene Likens, född 1935, är en av grundarna till Cary Institute of Eco-systems Sciences, USA. Hans forskning har bland annat rört ekologi i skogs- och vattenmiljöer och han pekade tidigt på människans roll i miljöförändringar såsom försurning. Professor Likens har varit rådgivare på både delstats- och nationell nivå i USA kring dessa frågor och han har tilldelats National Medal of Science och Blue Planet Prize. Hans koppling till Uppsala universitet är stark, med bland annat en period som gästprofessor 2011–2013 under vilken hans brinnande engagemang för miljöfrågor inspirerade såväl seniora forskare som doktorander.

Ytterligare information