Young Frontiers Seminar

  • Datum: –15.00
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum
  • Föreläsare: Venkat Talla
  • Kontaktperson: Robert Ekblom
  • Föreläsning

Genome evolution of European wood white (Leptidea) butterflies

Tuesday, 5 December 2pm, FRIESSALEN
Speaker: Venkat Talla (Evolutionary Biology)
Title: Genome evolution of European wood white (Leptidea) butterflies
Host: Niclas Backström