Frontiers in Ecology and Evolution

  • Datum: –15.00
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum Lindahlsalen
  • Föreläsare: Johan Dahlgren
  • Kontaktperson: Robert Ekblom
  • Föreläsning

Seminar: Aging in plants – evolutionary theories finally meet empirical data

Tuesday, 26 September 2pm, LINDAHLSALEN
Speaker: Johan Dahlgren (Max-Planck Odense Center, Denmark)
Title: Aging in plants – evolutionary theories finally meet empirical data
Host: Nina Sletvold