IEG Stats Clinic

Vi kan alla fastna och ibland möta statistiska problem. IEG Stats Clinic ger kollegial rådgivning om statistiska analyser för forskare och doktorander. För masterstudentprojekt ber vi att handledaren (med eller utan masterstudenten) kontaktar oss, åtminstone initialt.

Välkommen! 

Vad kan du förvänta dig att få? 

Vi erbjuder ett forum för diskussion och råd och kan förhoppningsvis leda dig i produktiva riktningar eller hjälpa dig att tolka resultaten av dina analyser. Vi välkomnar också diskussioner om frågor som rör experimentell eller provtagningsdesign under planeringsstadiet för ditt projekt. 

Vad får du inte? 

Vi kör inte analyserna åt dig eller felsöker all din kod. 

För vem är det här? 

Alla forskare vid IEG, inklusive doktorander, är välkomna. För att undvika missförstånd ber vi att doktorander först diskuterar frågan med sin handledare. För masterstudentprojekt ber vi att handledaren (med eller utan student) kontaktar oss. För master- eller doktorsavhandlingar som kräver mycket praktiskt stöd föredrar vi att en lämplig kollega uppmanas att vara handledare från början av avhandlingen. 

Vem kontaktar jag? 

Skicka gärna e-post på engelska då all rådgivning sker på engelska till någon av oss för en tid - vårt ungefärliga kunskapsområde listas nedan. 

David Berger: allmänna statistiska frågor, experimentell design, allmänna linjära modeller, MCMC-anpassning, kvantitativ genetik, experimentell utveckling, implementering av analyser i R. 

Gustaf Granath: allmänna linjära modeller, metaanalys, multivariabel statistik, strukturell ekvationsmodellering, rumslig statistik. 

Arild Husby: allmänna linjära modeller, statistisk genetik (kvantitativ genetik, associeringsstudier, kopplingsvikt osv).

Sophie Karrenberg: experimentell design, allmän grundläggande statistik, linjära blandade modeller, implementering av analyser i R. 

Martin Lind: experimentell design, allmänna linjära modeller, överlevnadsanalys. 

Pascal Milesi: allmänna statistiska frågor, experimentell design, allmänna linjära modeller, associeringsstudier (GWAS, GEA), multivariabel analys, implementering av analyser i R. 

Douglas Scofield: allmän grundläggande statistik, linjära och icke-linjära modeller förutom GLMM, icke-parametrisk statistik, experimentell design, statistisk genetik, bioinformatik, implementering av analyser i R. 

Gå med i Stats Clinic

Kontakta Sophie Karrenberg om du vill gå med i statistikkliniken och ge support för kollegor.

Senast uppdaterad: 2023-05-30