Ekonomi och inköp

Här hittar du information om inköp och annat relaterat till ekonomi.

Uppsala Universitets VAT-nummer är SE202100293201

Fakturareferenser och beställningar

Om du behöver beställa något, kontakta den person som är ansvarig för inköp på ditt forskningsprogram. Information om detta finns på forskningsprogrammens egna sidor. Gör du beställningen själv måste du också uppge rätt fakturareferens tillsammans med dit eget namn, för att fakturan ska komma rätt. 

Växtekologi: Ekonomiadministratör Emelie Tollin, referens 146TOL
Limnologi: Ekonom Anna Backeryd Lindström, använd egen referens. Finns det ingen, kontakta Anna Backeryd Lindström.
Evolutionsbiologi: Ekonom Frida Svedbergh, referens 146FRS
Zooekologi: Ekonom Frida Svedbergh, referens 146FRS (projektnr 146 400 001-146 400 049). Ekonom Emelie Tollin, referens 146TOL (resterande projekt)

I första hand ska e-faktura användas. Läs mer på sidan E-faktura.
Uppsala universitet har gemensam fakturaadress för fakturor från svenska leverantörer d.v.s. de som har svenskt momsregistreringsnummer och fakturerar i SEK.
Till fakturaadressen sänds enbart faktura och eventuella specifikationer/bilagor.
Fakturaadressen är:
Uppsala universitet
Invoices
Box 148
751 04 Uppsala

Notera att Uppsala Universitet har ramavtal med olika leverantörer. Uppsala Universitet har också en databas för inköp från upphandlade leverantörer: Produkwebben.

Senast uppdaterad: 2023-05-30