Ekonomi och inköp

Här hittar du information om inköp och annat relaterat till ekonomi.

Uppsala Universitets VAT-nummer är SE202100293201

Fakturareferenser och beställningar

Om du behöver beställa något, kontakta den person som är ansvarig för inköp på ditt forskningsprogram. Information om detta finns på forskningsprogrammens egna sidor. Gör du beställningen själv måste du också uppge rätt fakturareferens tillsammans med dit eget namn, för att fakturan ska komma rätt. 

Växtekologi: Ekonomiadministratör Ylva Mellin, referens 146TOL
Limnologi: Ekonom Anna Backeryd Lindström, använd egen referens. Finns det ingen, kontakta Anna.
Evolutionsbiologi: Ekonom Frida Svedbergh, referens 146FRS
Zooekologi: Ekonom Ingela Ericsson, referens 146INE

I första hand ska e-faktura användas. Läs mer på sidan E-faktura.
Uppsala universitet har gemensam fakturaadress för fakturor från svenska leverantörer d.v.s. de som har svenskt momsregistreringsnummer och fakturerar i SEK.
Till fakturaadressen sänds enbart faktura och eventuella specifikationer/bilagor.
Fakturaadressen är:
Uppsala universitet
Invoices
Box 148
751 04 Uppsala
Utländska leverantörer (lde som inte har svenskt momsregistreringsnummer/VAT och/eller  inte fakturerar i SEK) ställer ut sina fakturor till institutionens/avdelningens adress, d.v.s. fakturor ska inte skickas till ovan angivna fakturaadress.

Notera att Uppsala Universitet har ramavtal med olika leverantörer. Uppsala Universitet har också en databas för inköp från upphandlade leverantörer: Produkwebben.

Senast uppdaterad: 2021-05-03