Ekonomi och inköp

Här hittar du information om inköp och annat relaterat till ekonomi.

Uppsala Universitets VAT-nummer är 202100293201

Fakturareferenser och beställningar

Om du behöver beställa något, kontakta den person som är ansvarig för inköp på ditt forskningsprogram. Information om detta finns på forskningsprogrammens egna sidor. Gör du beställningen själv måste du också uppge rätt fakturareferens tillsammans med namn, för att fakturan ska komma rätt. Fakturor från andra länder är undantagna och då ska de lämnas över till ekonomen för ditt forskningsprogram.

Växtekologi: Ekonom Eva Nordin Sundqvist, referens 146ENS
Limnologi: Ekonom Eva Nordin Sundqvist, referens 146ENS
Evolutionsbiologi: Ekonom och kontaktperson Frida Svedbergh, referens 146FRS
Zooekologi: Ekonom Ingela Ericsson, referens 146INE

Fakturor från leverantörer ska skickas för inscanning till:

Uppsala universitet
PG1254
737 84 Fagersta

Notera att Uppsala Universitet har ramavtal med olika leverantörer. Uppsala Universitet har också en databas för inköp från upphandlade leverantörer: Produkwebben.