Ekonomi och inköp

Här hittar du information om inköp och annat relaterat till ekonomi.

Uppsala Universitets VAT-nummer är SE202100293201

Fakturareferenser och beställningar

Om du behöver beställa något, kontakta den person som är ansvarig för inköp på ditt forskningsprogram. Information om detta finns på forskningsprogrammens egna sidor. Gör du beställningen själv måste du också uppge rätt fakturareferens tillsammans med dit eget namn, för att fakturan ska komma rätt. 

Växtekologi: Ekonomiadministratör Ylva Mellin, referens 146TOL
Limnologi: Ekonom Anna Backeryd Lindström, använd egen referens. Finns det ingen, kontakta Anna.
Evolutionsbiologi: Ekonom Frida Svedbergh, referens 146FRS
Zooekologi: Ekonom Ingela Ericsson, referens 146INE

Fakturor från svenska leverantörer ska skickas för inskanning till:
Uppsala universitet
PG1254
737 84 Fagersta

Utländska fakturor skickas till institutionen och ges till respektive Ekonom. Dem skickar sedan till inskanning.
Uppsala Universitet
Inst. Ekologi och genetik
Norbyvägen 18D
752 36 Uppsala

Notera att Uppsala Universitet har ramavtal med olika leverantörer. Uppsala Universitet har också en databas för inköp från upphandlade leverantörer: Produkwebben.