Miljöarbete

Här hittar du information om institutionens miljöarbete.

Vi har alla ett ansvar för miljön

Rektorn är ytterst ansvarig för miljöarbetet och prefekten ansvarar för miljöarbetet på institutionen, men det är viktigt att vi alla, personal och studenter, hjälps åt.

Har du idéer som kan inverka positivt på miljön lyft frågan till prefekt eller miljöombud. (Mail-adress till miljöombud, Miljoombud@ebc.uu.se)

Miljöfrågorna finns numera som en stående punkt på alla IEGs styrelse och i Arbetsmiljögruppens möten.

Miljömål UU

Nya miljömål 2019-2021

Miljömål och handlingsplan för miljöarbetet

Handlingsplan för hållbar utveckling

Aktuellt

Under våren kommer det att ske en kartläggning av våra klimatavtryck på UU, på resor, byggnader mm som ska ligga till grund för hur miljömålen ska formuleras. Vi kommer ges möjlighet till input.

Under sommaren 2020 ska de nya miljömålen vara klara och de ska ligga i linje med Parisavtalet.

Rektor har avsatt en pott på 2 miljoner till klimatåtgärder, information om hur de kan användas kommer.

Vad gör vi för miljön på IEG?

Resor utgör en stor del av miljöbelastningen men där har vi också möjlighet att förändra och göra skillnad.

Miljöanpassade tjänsteresor

Flödesschema för tjänsteresor.

Diskussioner om hur flygandet kan minska vid tjänsteresor har resulterat i att institutionen på IEG betalar merkostnaden för tågresor inom Europa.

Tjänstecyklar

På EBC finns 2 tjänstecyklar, en vanlig och en elcykel.

Kontakta Intendenturen om du vill låna någon av dem.

De är utrustade med cykelkorg, hjälm, väst och ryggsäck.

Regnponcho finns att låna.

Tjänstecyklar vid UU.

Cykelvänlig arbetsplats

Cykelvänlig arbetsplats är ett betyg på att vi jobbar aktivt för att underlätta för och uppmuntra våra anställda att cykla mer till och från jobbet och i tjänsten. Diplomeringen är indelad i fem nivåer, från en till fem stjärnor. På alla nivåer måste minst sju av kriterierna uppfyllas innan man kan gå vidare till nästa nivå.

EBC har diplomerats 2019 och har två stjärnor.

Diplomet finns uppsatt vid ingången Norbyvägen 18D.

Motorvärmare

Motorvärmare finns vid parkeringsplatserna och alla uppmanas att använda dessa. Elen till motorvärmaruttagen på stora parkeringen vid hus 20 sätts på kl. 14.00. Övriga uttag styrs av avresetiden som ställs in enligt instruktioner vid uttaget.

Leveranser

För att minska utsläpp vid transporter så har vi bett följande företag leverera gods till EBC endast vissa dagar i veckan.

VWR; levererar måndag, onsdag och fredag
Thermo Fisher Scientific; levererar tisdag och torsdag

Kemikalier

Innan du beställer en ny kemikalie, kolla i KLARA att vi inte redan har den eller låna av en annan avdelning om du bara behöver lite. Skriv en riskbedömning om det är en ny kemikalie som är märkningspliktig eller ett CMR-ämne!

Om den är hälsofarlig se om den kan substitueras mot något mindre hälsofarlig substans.

Köp inte mer än du behöver.

Kemikaliehantering

Avfallshanteringen

På labben finns återvinningskärl utställda för papper, plast och metall. På kontoren är papperskorgarna borttagna och nya återvinningsmöbler för brännbart, plast och kompost är inköpta och utställda i korridorerna. I lunchrummen återvinns plast, metall, glas, brännbart, komposterbart och batterier.

Riktlinjer för avfall.

Plastprojektet

2018 gjorde vi en plastinventering på institutionen för att försöka minska mängden plast vi använder.

Läs mer.

Frysar

Gamla frysar förbrukar mycket energi, både pga att de inte är tillverkade lika optimalt som nya och att de börjar läcka mer med åldern och måste då kompensera för att hålla temperaturen. Önskvärt är att byta ut gamla frysar samt att vid nyinköp se till att skaffa energiklassade frysar. Välj hellre box än skåp, om det är möjligt. Boxar håller kvar kylan bättre när de öppnas.

Idag har vi serviceavtal på alla våra lågtempfrysar. Se vid nyinköp till att lågtempfrysen inkluderas i serviceavtalet vi har med Ninolab liksom att kasserade frysar stryks från avtalet.

Stockfrys

Thermo Fisher Scientific har en frys placerad här där de frysprodukter som används mest frekvent finns att tillgå. Stocken kan justeras, både i antal men också vilka produkter som ska ingå i stocken. Även ”Singel order” går att göra. Frysen är placerad på Zooekologins DNA-labb. (Kontakta labbansvarig på respektive labb för att få information om tjänsten).

Att tänka på

På kontoret: överväg att printa ut kopior, färgkopior, dubbelsidigt. Stäng av datorn, Släck lampan.

 labbet: Programmera PCR-apparaten på ≥8°C hold. Stäng av instrument som inte används. Byt bara handskar när det behövs, Använd samma spetsar och rör när det är möjligt, Dra ner på flödet i dragbänk och dragskåp när det inte används. Den som lämnar rummet sist släck!

I lunchrummet: sortera rätt (Hassans matlådor) ta gärna med tallrik till Hassans det mindre avfall och får plats med mer mat på tallriken, Släng inte mat – minska matsvinnet! spar på vattnet, sist ut släcker.

IEGs styrelse förordar att vegetarisk kost i första hand ska serveras vid interna konferenser och representation.