IEG:s Interna sidor

Välkommen till informationssidan för dig som är anställd vid Institutionen för ekologi och genetik. Här samlar vi intern information om vår verksamhet och lägger upp gemensamma dokument. Mycket information och dokument hittar du under IEG:s yta på Medarbetarportalen. Institionen har även en gemensam kalender.

Under menyalternativet Ekonomi och inköp hittar du bland annat information om inköp, upphandling, representation och fakturor. 

Under menyalternativet Anställning hittar du information som rör information för nyanställda, försäkringar, semesterfrågor, resor, utlägg, mallar för namnskyltar etc. 

Under menyalternativet Policies och riktlinjer hittar du information om arbetsmiljö, arbete för lika villkor, information om kränkande särbehandling, etc.

Under Arbetsmiljö och säkerhet hittar du information om labbsäkerhet, fältsäkerhet, rutiner för kemikalier, skyddsombud, tillbudsrapportering, riskbedömningar, med mera. 

Under IEG Stats Clinic hittar du information om hur du går till väga för att få stöd och hjälp med frågor och problem rörande statistik.

Är du intresserad av att läsa mer om vår organisation, se här.

Senast uppdaterad: 2023-05-30