Bild på Sebastian Sobek

Han går till botten med sjöars koldioxidutsläpp

Vilken roll spelar sjöar och vattendrag för jordens klimat? Kan man mäta den mänskliga påverkan på ekosystemen? Vägen till ökad kunskap om naturens kretslopp går genom bredare forskningssamarbeten enligt Sebastian Sobek, limnolog vid IEG.  Läs intervju med Sebastian Sobek
Fler forskarporträtt
 

Erkenlaboratoriet

BIld på forskare bredvid båt.

Fältstationen Erkenlaboratoriet har alltsedan 1940-talet fungerat som en kombinerad forskningsstation och kursgård för forskare och studenter vid Uppsala universitet. Fältstationen är en underenhet till limnologiska avdelningen som tillhör Institutionen för Ekologi och Genetik. Erkenlaboratoriet har utvecklat ett omfattande uppföljningsprogram för sjön Erken, som lett till deltagande i flera större EU-projekt med inriktning mot effekter av klimatförändring och automatisk monitoring av växtplanktonutveckling i sjöar. Erken är en del av SITES, en nationell infrastruktur för terrester och limnologisk fältforskning.

Linnécentrum för växtbiologi i Uppsala (LCPU)

Linnécentrum för växtbiologi i Uppsala (The Linnean Centre for Plant Biology in Uppsala, LCPU), är ett forum för samverkan mellan all växtforskning i Uppsala. Målet är att främja excellens genom tvärvetenskapliga kontakter och utveckling av banbrytande forskning.

Linnécentret främjar kontakter mellan grundforskning och tillämpad forskning inom växtbiologin. Det bygger på att man sammanför den senaste forskningen och redan väletablerade kontaktnät inom biodiversitetsområdet med övriga intressenter. Den växtbiologiska forskningen i Uppsala är mångfacetterad. Den stäcker sig från studier av växters funktionella egenskaper till samspel mellan växter och deras omgivning. Forskningen ska hitta lösningar på frågeställningar inom grundforskning och tillämpad forskning av direkt relevans för jordbruk, skogsbruk och förvaltning av biologisk mångfald. Linnécentret är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Uppsala universitet.

Swedish Infrastructure for Ecosystem Science, SITES

Swedish Infrastructure for Ecosystem Science, SITES, är en nationellt samordnad infrastruktur för terrester och limnologiskt fältforskning. SITES består av nio forskningsstationer: Abisko, Tarfala, Svartberget, Röbäcksdalen, Grimsö, Erken, Asa, Skogaryd och Lönnstorp.

Competence Center for Hidden Biodiversity

The Competence Center on Hidden Diversity is built on collaborations between research groups at the Evolutionary Biology Center at Uppsala University. We share an interest in the hidden majority of eukaryotes that remain undescribed and understudied because of their cryptic life cycles in natural habitats like water and soil, also including parasites of other eukaryotes. PIs invovled in this center include Anna Rosling, Veera Tuovinen Nogerius, Lars Behrendt and Fabien Burki.

Senast uppdaterad: 2023-02-21