Genetisk metodutveckling

Sedan 2011 har vi arbetat med att ta fram nya metoder för genetiska analyser av svenska och norska järvprover. Som en del i detta har vi kartlagt hela järvens arvsmassa (genom). Med denna information som grund försöker vi identifiera ekologiskt viktig genetisk variation i den Skandinaviska järvstammen. Metoden går ut på att hitta nya genetiska markörer i form av enskilda variabla baspar i DNA kedjan (Single Nucleotide Polymorphisms, eller SNPs). Arbetet leds av Robert Ekblom och är finansierat av Naturvårdsverket. De nya genetiska markörerna kommer att kunna användas inom ramen för populationsövervakningen av järv i Sverige och Norge. Här är genetisk identifiering av individer från spillningsprover redan idag en viktig del av inventeringsarbetet.