Rovdjurs- övervakningen

DNA-analyser av järv görs sedan nästan två decennier tillbaka av oss på Avdelningen för evolutionsbiologi, på uppdrag av Naturvårdsverket. DNA-analyserna är en del av rovdjursförvaltningen.

Läs mer om Rovdjursövervakningen

DNA-prover JÄRV

Innehåll:

Skicka

 • Prover ska skickas in löpande, direkt till labbet.
 • Om proverna skickas med paket, se till att det blir utkörning till oss (så det inte behöver lösas ut på postkontor).

Prioriterade prover (t.ex. för särskiljning) måste gå via rovdjursansvarig på respektive länsstyrelse. Denne kontaktar oss per epost innan/då provet skickas in. Vi går inte på den prioriteringsstatus som är inmatad i Rovbase utan alla prover analyseras i den ordning de kommer in om inget annat meddelas oss direkt.
Viktigt: ange utanpå kuvertet/paketet att det gäller prioriterade prover. På detta sätt kan vi snabbare sortera ut dem för att komma igång med analyserna.

Adress till labbet

Avd för evolutionsbiologi, EBC
Malin Johansson/Robert Ekblom
Kåbovägen 4A
75236 Uppsala

Deadlines

 • Inlämning av prover: 30 juli
 • Analyssvar: 1 oktober (observera att detta datum gäller för när labb-analyserna ska vara klara, det inkluderar t.ex. inte individnummer för nya individer - dessa går via Norge)

Rapportering

Analysresultat matas löpande in i Rovbase, senast enligt deadline i kontraktet (se ovan).

 1. Om ett prov matchar en tidigare känd individ i vår databas så matas även individnummer in i Rovbase. Även analyssvar för icke-fungerande prover matas omgående in i Rovbase.
 2. Om ett prov har fungerat bra, men inte matchar en tidigare individ i vår databas, så analyseras provet vidare för att sedan kontrolleras mot den kompletta databasen som administreras av NINA i Norge. I dessa fall matas provet in i Rovbase som "fungerande" samt vilket kön - och det är NINA som sedan uppdaterar provet med individnummer vid ett senare tillfälle. Provet får ett temporärt individnummer internt hos oss, tills det slutgiltiga individnumret kan ges.
  Tips: om ni vill ha en lista för ert län med individnummer/temporära individnummer så är det bara att höra av er till oss så fixar vi det!

För frågor angående NINAs del i arbetet, kontakta Øystein Flagstad (Oystein.Flagstad@nina.no).

Tänk på att

 • Streckkodsetiketten ska sitta på längden av rören och vara synlig, så det går att använda en streckkodsläsare.
 • För hårprover är det viktigt att etiketten sitter utanpå kuvertet så vi kan kontrollera numret utan att öppna ända in till själva provet.
 • Registrera proverna i Rovbase innan de skickas till oss.

Prioritering

Prioriteringsinformationen i Rovbase är inget vi i dagsläget arbetar efter. Om ni vill ha prover som "akut" eller "vilande" så måste ni meddela oss personligen. Annars analyseras alla prover vi får in i den ordning de kommit in. Prioriterade prover måste gå via rovdjursansvarig på respektive länsstyrelse.

Ofullständigt märkta prover

Vi analyserar inte prover som inte är uppmärkta på rätt sätt och registrerade i Rovbase innan leverans till oss, eftersom resultatet då inte kan inkluderas i rapporteringen.

Övrig information