Anna Roslings forskargrupp: Svampens ekologi och ekosystem

I vår grupp studerar vi svamp ekologi och ekosystem processer. Vi använder molekylär metoder för att kartlägga svampsamhällen framför allt i mark men även i ved. Vi intresserar oss för ekologiska principer som styr samansättningen av naturliga svampsamhällen, evolutionära mönster hos marklevande svampar och kopplingen mellan svampsamhällen och ekosystemfunktioner.

Nyfiken på att veta mer? Vår populärvetenskapliga presentation ger en lättillgänglig introduktion till vår forskning.

Vi är också medlemmar i Linnécentret för växtbiologi i Uppsala. 

Mer information på engelska