Kawakamis forskargrupp

Vår forskning inriktar sig på den genetiska bakgrunden för reproduktiv isolering i naturligt hybridiserande arter och fysiologisk anpassning via genomisk evolution. Vi är speciellt intresserade av 1) hur inter- och intraspecifik variation i rekombinationstakten påverkar hur arter divergerar och 2) hur arter anpassar sig till föränderliga miljöer genom att förändra sin genomstruktur och rekombinationshastighet. Vi håller för närvarande på med att undersöka komplexa interaktionen mellan strukturvariationer, rekombination och genomdivergens i både naturliga och experimentella populationer av olika arter.