Om oss

I januari 1999 flyttade forskargruppen till Uppsala universitet från SLU då Hans Ellegren tillträdde den nyinrättade professuren i evolutionsbiologi, som tillkommit i samband med etableringen av Evolutionsbiologiskt Centrum. Sedan dess har ett 70-tal i första hand yngre forskare kommit att arbeta i gruppen under en längre tid och i tillägg har ett stort antal studenter och gäster varit knutna till gruppen under kortare perioder. Flera av våra tidigare doktorander och post-docs är idag professorer och lärare på andra universitet runt om i världen. En målsättning har genomgående varit att gruppens sammansättning ska ge oss en bred kompetens innefattande t ex bioinformatik, ekologi, genetik och matematik.

Hans Ellegren

Epost: hans.ellegren@ebc.uu.se
Telefon: 018-471 6460
Postadress:
Institutionen för ekologi och genetik
EBC,
Uppsala Universitet,
Norbyvägen 18D,
75236 Uppsala

Lista över medarbetare finns på engelska