Hans Ellegrens forskargrupp

Forskningen i gruppen fokuserar på några centrala frågeställningar inom evolutionsbiologi som vi angriper med genetiska och genomiska metoder. Vi är bl a intresserade av den genetiska bakgrunden till att nya arter utvecklas och för att studera detta har vi kartlagt hela arvsmassan hos olika arter av flugsnappare. Vi bedriver också grundforskning kring vilka faktorer som styr DNA-molekylens evolution, t ex effekten av mutationer och naturligt urval. Dessa studier bedrivs huvudsakligen med hjälp av bioinformatiska arbetsmetoder. En annan forskningsgren gäller könskromosomer och hur det kommer sig att två så pass skilda former som hanar och honor kan bildas från samma arvsmassa hos en art. Slutligen bedriver vi storskalig genetisk forskning om hotade rovdjur, framför allt järv och varg, en verksamhet som ligger i gränslandet mellan grundforskning och direkta tillämpningar inom förvaltning och naturvård.

Läs vår populärvetenskapliga presentation.

Mer information på engelska