Niclas Backströms forskargrupp: Evolutionär genomik av naturliga populationer

Nicklas Backströms forskningsgrupp

Vår forskning

En inomvetenskaplig redogörelse för vår pågående forskning hittar du på engelska.

Att identifiera och beskriva de delar av arvsmassan som påverkar arters uppkomst samt organismers anpassningar till livsmiljön är ett av huvudmålen för evolutionsbiologer idag. Vi använder en kombination av klassisk genkartering, populationsgenetik och jämförande genomik för att förstå genetiken bakom artbildningsprocessen och de underliggande faktorerna som bidrar till hur arvsmassan utvecklas över tid. Våra studiesystem är framförallt vilda fågel- och fjärilspopulationer.

Vår populärvetenskapliga presentation ger en lättillgänglig introduktion till vår forskning.

Mer information på engelska

Senast uppdaterad: 2023-03-08