Evolutionsbiologi

Avdelningen för evolutionsbiologi bedriver forskning och undervisning inom ämnet evolutionär genetik.

Läs mer om vår avdelning

Mer information på engelska

Rovdjursövervakningen

DNA-analyser av järv görs sedan nästan två decennier tillbaka av oss på Avdelningen för evolutionsbiologi, på uppdrag av Naturvårdsverket. DNA-analyserna är en del av rovdjursförvaltningen.

Foto: Peter Segerström

Till Rovdjursövervakningen

Foto: Peter Segerström