Förskola

Målet är att barnen ska upptäcka det växt- och djurliv som finns vid och i sjöar och vattendrag. Vi  besöker det öppna vattnet och stranden och undersöker vilket liv som finns och funderar över hur det hänger ihop.

Vi jobbar både teoretiskt och praktiskt och tar reda på vad som lever och växer i sjöar och vattendrag och också hur vi gör för att ta reda på och upptäcka mer!

Vi jobbar aktivt med att förankra vår verksamhet i läroplanen för förskolan. När man jobbar med temat vatten enligt vår modell strävar vi mot målen att barnen ska:

· Lära sig mer om vatten, sjöar och det liv som finns där

(utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer)

· Följa vattnets kretslopp och se var människan (vi) påverkar

(utveckla intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra)

· Lära sig hur man kan dokumentera sina upptäckter och hur man tar reda på mer!

(utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap)

För lärare finns det en pedagogisk planering för temat och exempel på hur ni kan arbeta vidare kring ett besök vid Erkenlaboratoriet och inspirera barnen kring temat vatten.

Vill du boka en dag?

Hör av dig till

Pia Larsson, pia.larsson@ebc.uu.se

Maja Pelve, maja.pelve@ebc.uu.se