Årskurs 7-9

Målet är att djupdyka i ekosystemet insjön, se hur vi människor påverkar och påverkas av den och utifrån egna frågeställningar se sambanden som länkar samman allt liv i sjön. Våra upptäckter kommer att göra oss medvetna om den mångfald vi befinner oss i och hur vi kan bidra till att den finns kvar i framtiden.

Vi jobbar både teoretiskt och praktiskt och tar reda på vad som lever och växer i sjöar och vattendrag och också hur vi gör för att ta reda på och upptäcka mer!

Vi jobbar aktivt med att förankra vår verksamhet i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. När man jobbar med temat vatten enligt vår modell strävar vi mot målen att eleverna ska:

  • lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
  • använda kunskaper från de naturvetenskapliga kunskapsområdena för vidare studier i samhällsliv och vardagsliv
  • få kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling

Ämnesspecifika syften för eleverna att sträva mot:

  • genomföra systematiska undersökningar i biologi
  • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör ekologisk hållbarhet
  • att utveckla kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer

För lärare finns det en pedagogisk planering och exempel på hur ni kan arbeta vidare kring ett besök vid Erkenlaboratoriet och inspirera och väcka intresse hos eleverna. Det finns även möjlighet att rikta innehållet mot följande teman: miljö/hållbar utveckling, klimat och kemi. Utöver det finns ett paket för att följa årstidsvariationer, vilket inkluderar 3 besök vid Erkenlaboratoriet. 

Vill du boka?

Hör av dig till

Pia Larsson, pia.larsson@ebc.uu.se

Maja Pelve, maja.pelve@ebc.uu.se