Årskurs 1-3

Målet är att barnen ska upptäcka det växt- och djurliv som finns vid och i sjöar och vattendrag samt att följa sjön under ett år. Vi kommer att besöka det öppna vattnet och stranden och undersöka vilket liv som finns och fundera över hur det hänger ihop. Vi upptäcker hur djur och växter gör när årstiderna växlar.

Vi jobbar både teoretiskt och praktiskt och tar reda på vad som lever och växer i sjöar och vattendrag och också hur vi gör för att ta reda på och upptäcka mer!

Vi jobbar aktivt med att förankra vår verksamhet i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. När man jobbar med temat vatten enligt vår modell strävar vi mot målen att barnen ska:

· Komma i kontakt med vatten och det liv som finns där

(Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter)

· Se hur årstiderna växlar och förändrar förutsättningar för livet i sjön

(Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider)

· Upptäcka vem som äter vem i sjön och vad som händer när ett djur försvinner

(Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem)

För lärare finns det en pedagogisk planering för temat och exempel på hur ni kan arbeta vidare kring ett besök vid Erkenlaboratoriet och inspirera barnen kring temat vatten. Eftersom ett av målen är att se hur årstiderna påverkar livet i sjön rekommenderar vi att man upprepar besöken, antingen tre under ett år, eller tre besök fördelade över tre år, men vid olika årstider. Lämpligen besöker man oss i april/maj, augusti/september och februari/mars.  

Vill du boka?

Hör av dig till

Pia Larsson, pia.larsson@ebc.uu.se

Maja Pelve, maja.pelve@ebc.uu.se