Vattendagar

En vattendag vid Erkenlaboratoriet är ett läromedel som täcker in mycket inom det naturvetenskapliga ämnesområdet. Vattendagarna är framtagna att passa läroplanen (för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet) samt ämnes- och kursplanerna för biologi och naturkunskap på gymnasial nivå. Vi genomför anpassade vattendagar för barn i förskola upp till gymnasium och vi kan även tillhandahålla material att arbeta med innan och efter ett besök hos oss.

En Vattendag är mer än en utflykt, det är ett läromedel som inspirerar och lyfter eleverna att prestera och uppfylla hela sin potential. Det ger lärare möjlighet att ta ett steg tillbaka, iaktta och bedöma varje elev individuellt och att hinna föra en pedagogisk dialog eftersom Erkenlaboratoriets pedagoger driver dagen framåt. Men de vackra omgivningarna och den trivsamma atmosfären främjar också gruppkänslan i klasserna. Elevernas nyfikenhet vaknar och skapar ett intresse i gruppen som kan skapa nya sammansättningar och öka sammanhållningen. 

Mer information för grundskolan finns här.

Mer information för gymnasiet finns här.

Syftet med en vattendag

Kärnan i Vattendagen är att vi arbetar utifrån det naturvetenskapliga arbetssättet och integrerar teori med praktik. Från de allmänna målen i de nya läroplanerna strävar vi efter att:

  • Lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
  • Använda kunskaper från de naturvetenskapliga kunskapsområdena för vidare studier i samhällsliv och vardagsliv.
  • Få kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling.

Utöver ovan nämnda mål strävar vi mot nivå- och kursanpassade mål, vilket syns i de pedagogiska planeringarna för respektive år.

Priser och bokning

Kostnaden för en vattendag är 3000:- och är momsfritt för alla skolor (kommunala och friskolor). 

Roslagens Sparbanks Stiftelse för Forskning och Utbildning beviljar stöd för skolor inom Norrtälje kommun att besöka Erkenlaboratoriets Vattendagar till reducerat pris. Kostnaden för skolorna är  reducerat till 1000:- per vattendag! Antalet dagar är begränsade och det är först till kvarn som gäller.

Boka genom att skicka ett mail till:

Pia Larsson (gymnasielärarexamen Bi/Nk),
Telefon: 018 471 3451
Epost: pia.larsson@ebc.uu.se

Vattendagarna stöds av Roslagens Sparbanks Stiftelse för forskning och utbildning.

Senast uppdaterad: 2023-11-06