Forskarskola

Forskarskolan är en 3 veckor lång kurs som riktar sig till elever mellan 16-19 år. Forskarskolan består av en serie föreläsningar och praktiska moment, men främst av ett 100 h långt forskningsprojekt som eleverna planerar, genomför och rapporterar i par. Efter kursen presenterar eleverna sina arbeten i en forskningsrapport, en poster och en presentation.

Forskarskolan har genomförts sedan 2002 och är mycket uppskattad av såväl deltagare som personal. Studenterna som deltar på kursen skaffar vänner och erfarenheter som varar livet ut och många har även god kontakt med fältstationen än idag.

Har du frågor om forskarskolan? Ta gärna kontakt med Pia Larsson.

Ansök till forskarskolan

Senast uppdaterad: 2023-11-02