Historik

Fältstationen har alltsedan 1940-talet fungerat som en kombinerad forskningsstation och kursgård för forskare och studenter vid Uppsala Universitet. De första åren var verksamheten huvudsakligen förlagd till sommaren, men den har under de senaste tjugo åren utvecklats så att aktiviteter äger rum under hela året med t ex vinterkurs i limnologi och forskningsprogram som löper hela året. Erkenlaboratoriet har utvecklat ett omfattande uppföljningsprogram för sjön Erken, som lett till deltagande i flera större EU-projekt med inriktning mot effekter av klimatförändring och automatisk monitoring av växtplanktonutveckling i sjöar.

Nära 70 år av forskning vid sjön Erken

Erkenlaboratoriet etablerades formellt 1946 med öppnandet av laborationsverksamhet i Kallvikstorpet. Det skedde på initiativ av Wilhelm Rodhe, som senare blev den första professorn i limnologi vid Uppsala Universitet. Norr Malma gård hade donerats till Uppsala Universitet 1928. Det var kommerserådet Carl Malmén som samtidigt uttryckte en önskan att sjön Erkens kräftbestånd skulle undersökas för att förklara dess rikliga förekomst i sjön. Han inrättade därför den Malménska studiefonden, från vilken forskare och doktorander som studerar sjön Erkens ekosystem, kan söka medel årligen fram till år 2050. Under åren 1950-51 kunde det nya Erkenlaboratoriet uppföras och gårdens mangårdsbyggnad renoverades för logiändamål. Medel för detta erhölls från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Besök vårt fotoarkiv