Om Erkenlaboratoriet

Fältstationen har alltsedan 1940-talet fungerat som en kombinerad forskningsstation och kursgård för forskare och studenter vid Uppsala Universitet. De första åren var verksamheten huvudsakligen förlagd till sommaren, men den har under de senaste tjugo åren utvecklats så att aktiviteter äger rum under hela året med t ex vinterkurs i limnologi och forskningsprogram som löper hela året. Erkenlaboratoriet har utvecklat ett omfattande uppföljningsprogram för sjön Erken, som lett till deltagande i flera större EU-projekt med inriktning mot effekter av klimatförändring och automatisk monitoring av växtplanktonutveckling i sjöar.

Kontaktuppgifter

Föreståndare

Silke Langenheder
073-8201854
silke.langenheder@ebc.uu.se

Post- och besöksadress

Norra Malmavägen 45
761 73 NORRTÄLJE

Medarbetare

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.