Erkens monitoringprogram

Sjön Erken är en av få sjöar i norra Europa som har en lång historia med både automatiska och manuella mätningar, både i sjön och via mätstationer vid närliggande vattendrag. Vi sköter också en automatisk mätstation i fjärden Galten i Mälaren. Erkens monitoringprogram inkluderar mätningar av fysiska och kemiska parametrar samt planktonsammansättning.

Det är fritt fram att använda data från vårt monitoringprogram, men vi vill att ni som använder datat ska informera oss så att vi kan hålla reda på vilka projekt som utnyttjar Erkens monitoringprogram.

Klicka här för att se aktuella mätningar och data från våra automatiska mätstationer!

Tillgänglig dokumentation

Manuellt monitoringprogram

OBS: Vi försöker hålla datafilerna uppdaterade. Kontakta oss gärna om ni behöver mer aktuella data som ännu inte finns i databasen. Ni kan också kontakta oss direkt om ni är intresserade av data som inte är allmänt tillgängliga ännu.

Kontaktpersoner

För frågor och ytterligare information gällande mätningar och data, kontakta:

Automatiserad monitoring:
Don Pierson, don.pierson@ebc.uu.se

Manuell monitoring:
Silke Langenheder, silke.langenheder@ebc.uu.se