Erkens monitoringprogram

Sjön Erken är en av få sjöar i norra Europa som har en lång historia med både automatiska och manuella mätningar, både i sjön och via mätstationer vid närliggande vattendrag. Vi sköter också en automatisk mätstation i fjärden Galten i Mälaren. Erkens monitoringprogram inkluderar mätningar av fysiska och kemiska parametrar samt planktonsammansättning.

Alla data är öppen tillgängllga genom SITES dataportalen. Där finns också bakgrundsinformation, kartor mm.

Klicka här för att se aktuella mätningar och data från våra automatiska mätstationer!

Senast uppdaterad: 2023-11-02