Erkens monitoreringsprogram

Sjön Erken är en av få sjöar i norra Europa som har en lång historia med både automatiska och manuella mätningar i både sjön och mätstationer vid närliggande vattendrag. Vi sköter också en automatisk mätstation i fjärden Galten i Mälaren. Erkens monitoringporgram inkluderar mätningar av fysiska och kemiska parametrar samt planktonsammansättning.

Det är fritt fram att använda data från vårt monitoringprogram, men vi vill att ni som använder datat ska informera oss så att vi kan hålla reda på vilka projekt som utnyttjar Erkens monitoringprogram.

Monitorering och data i realtid från vårt automatiska monitoreringssystem

Tillgänglig dokumentation:

Manuellt monitoringprogram

Vattenkemi Erken 1989-2016
OBS: vi har data från 1940 och framåt. Vänligen kontakta oss direkt för dessa.

Temperatur och syreprofiler 1940-2016

Växtplankton i sjön 1989-2011. Vänligen kontakta oss direkt för data från senare år.

Vattenkemi i vattendrag 2012–2016
Vattenkemi i vattendrag 2000-2011

OBS: Vi försöker hålla datafilerna uppdaterade. Kontakta oss gärna om ni behöver mer aktuella data som ännu inte finns i databasen. Ni kan också kontakta oss direkt om ni är intresserade av data som inte är allmänt tillgängliga ännu.

Kontaktpersoner

För frågor och ytterligare information gällande mätningar och data, kontakta:

Automatiserad monitoring:
Don Pierson, don.pierson@ebc.uu.se

Manuell monitoring:
Silke Langenheder, silke.langenheder@ebc.uu.se