Kartläggning av mobil fosfor och miljöfarliga ämnen i sediment från Östersjön

Mellan 2018 och 2020 koordinerade Erkenlaboratoriet ett projekt i samarbete med Östersjöcentrum vid Stockholms universitet och IVL Svenska miljöinstitut som kartlagde mobiliseringen av sedimentfosfor (internbelastningen) och förekomst av flera miljöfarliga ämnen (metaller och stabila organiska ämnen) i sediment i Östersjöns kustområden. Kemiska analyser av olika fosforfraktioner genomfördes på vårt laboratorium. Projektet finansierades huvudsakligen av HAVs- och vattenmyndigeten (HAV) med bidrag från länsstyrelserna i Uppsala, Stockholms, Södermanlands, Östergötlands, Kalmar och Blekinge län.

Rapport

Data

Senast uppdaterad: 2021-07-07