Erken monitoring

Namn Beskrivning Koordinater WGS 84 (decimalgrader)
latitud longitud
Mamla ön. Klimatstation Automatisk monitoring (Dagligen, varje timme. 1988-Nu).Väder station (Luft temperatur; fuktighet; vind hastighet; vind vektor; vind riktning; regn. Vind mätningar var 10:e min). Ljus period: globalstråling, PAR, dagslängd. Vatten nivå. 59,83909 18,629558
Malma ön. Vattenkvalitetsstation Automatisk monitoring. Fördröjd Fluorescens spektroskop; biomassa; komposition; PI kurva 59,83909 18,629558
Malma ön. Vattentemperatur Automatisk monitoring (Dagligen, varje timme. 1988-Nu.: Temperatur på 3 djup (-1, -3, -15m) 59,83909 18,629558
Erken inlopp (Kristineholm) Automatisk monitoring (Varje timme). Tillflöde, vatten temperatur, CDOM (flurometer) & turbiditet (transmissometer, 660 nm) 59,85450 18,473417
Erken utlopp Automatisk monitoring. Tillflöde 59,85061 18,70307
Flotte Automatisk monitoring under isfri period (1988-Nu). Vind (hög frekvens, 10 min, varje timme) och vatten temperatur (30 min, varje 0.5 m till 15m djup) 59,84297 18,635433
Profilstation, flotte Automatisk monitoring (Juli 2014 - ) YSI EXO2 Sond: GPS, Temperatur, konduktivitet, pH, ORP, TDS, salinitet, barometriskt tryck, djup, löst syre, turbiditet, fDOM, total mängd alger (Chl & BGA-PC) 59,84530 18,624217
Väder station Svanberga SMHI. Automatisk monitoring. Väder station (Luft temperatur; fuktighet; vind hastighet, vind vektor; vind riktning. Vind mätningar var 10 min). 59,83232 18,634817
Bojen (0-20m) Manuella mätningar. Manuell provtagning djurplankton-växtplankton; * Manuell provtagning i Erkens vatten program: pH; Temp; konduktivitet; DO; Siktdjup;Färg; Alkalinitet; Filtrerad och ofiltrerad Abs; Turbiditet; Suspenderat material; Glödgningsförlust; P; N; Si; Chla 59,84029 18,625827
Norr Malma, inlopp 1 * Manuell provtagning strömmade vatten: pH; Temp; konduktivitet; DO; Färg; Alkalinitet; Filtrerad och ofiltrerad Abs; Turbiditet; Suspenderat material; Glödgningsförlust; P; N; Si; TOC 59,83575 18,647467
Stampån, inlopp 2 * Manuell provtagning strömmade vatten: pH; Temp; konduktivitet; DO; Färg; Alkalinitet; Filtrerad och ofiltrerad Abs; Turbiditet; Suspenderat material; Glödgningsförlust; P; N; Si; TOC 59,85880 18,606417
Kristineholm inlopp 3 * Manuell provtagning strömmade vatten: pH; Temp; konduktivitet; DO; Färg; Alkalinitet; Filtrerad och ofiltrerad Abs; Turbiditet; Suspenderat material; Glödgningsförlust; P; N; Si; TOC 59,85450 18,473417
Slumsviken, inlopp 4 * Manuell provtagning strömmade vatten: pH; Temp; konduktivitet; DO; Färg; Alkalinitet; Filtrerad och ofiltrerad Abs; Turbiditet; Suspenderat material; Glödgningsförlust; P; N; Si; TOC 59,84367 18,472917
Fyringen, inlopp 5 * Manuell provtagning strömmade vatten: pH; Temp; konduktivitet; DO; Färg; Alkalinitet; Filtrerad och ofiltrerad Abs; Turbiditet; Suspenderat material; Glödgningsförlust; P; N; Si; TOC 59,82682 18,507467
Utloppet,  6 * Manuell provtagning strömmade vatten: pH; Temp; konduktivitet; DO; Färg; Alkalinitet; Filtrerad och ofiltrerad Abs; Turbiditet; Suspenderat material; Glödgningsförlust; P; N; Si; TOC 59,85520 18,675300
Norr Järsö utlopp 7 * Manuell provtagning strömmade vatten: pH; Temp; konduktivitet; DO; Färg; Alkalinitet; Filtrerad och ofiltrerad Abs; Turbiditet; Suspenderat material; Glödgningsförlust; P; N; Si; TOC 59,85450 18,654550